Dyrektor XXI wieku

Zapraszamy na 2. edycję konferencji!

24-25 marca 2014 r. spotkamy się w Ożarowie Mazowieckim (zaledwie 14 km od centrum Warszawy) w Centrum Konferencyjnym Mazurkas.

Dyrektor XXI wieku to pierwszy tego typu cykl konferencji w Polsce. Jest odpowiedzią na potrzebę zbudowania społeczności Dyrektorów, którzy postrzegają siebie jako managerów innowacyjnych szkół, a w swoich placówkach wykorzystują lub zamierzają wykorzystać dzienniki elektroniczne nie tylko do dokumentowania przebiegu nauczania czy podnoszenia jakości kształcenia, ale również jako profesjonalne narzędzia wspierające Dyrektora w zarządzaniu placówką oświatową.

Jest to też czas i miejsce do spotkania Przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, którzy w podległych placówkach wspierają ideę wprowadzania innowacyjnych rozwiązań do edukacji. Konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy Dyrektorami placówek oświatowych, Przedstawicielami organów prowadzących oraz Reprezentantami największych firm, których rozwiązania wpisują się w wykorzystywanie TIK w edukacji i zarządzaniu oświatą.

Podstawowym atutem konferencji jest odpowiednio dobrana tematyka wykładów i indywidualne ścieżki seminariów prowadzonych przez naukowe autorytety, niezależnych ekspertów oraz specjalistów technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK).

W tym roku problematyka spotkania będzie wypływać bezpośrednio ze zgłaszanych przez Państwa potrzeb – szczegółowo przeanalizowaliśmy ankiety ewaluacyjne z poprzedniej edycji konferencji i dostosowujemy zakres tematyczny wykładów i seminariów do wskazanych przez Państwa obszarów. Ponadto zgodnie z sugestiami skróciliśmy czas wykładów na rzecz zwiększenia liczby seminariów, które będą się dobywać już pierwszego dnia konferencji.

Kontynuując myśl poprzedniej edycji konferencji, hasłami przewodnimi pozostały mobilność, bezpieczeństwoinnowacyjność. Stały się one też osiami tematycznymi, wokół których prowadzone będą wykłady i seminaria.

Dyrektor XXI wieku

Mobilność – dziennik elektroniczny zmienił myślenie o szkolnej dokumentacji. Zagwarantował dostęp do niej z dowolnego komputera podłączonego do sieci Internet. Współczesny Użytkownik korzysta jednak z dostępu do Internetu w szerszej perspektywie. Tablety, smartfony i inne urządzenia mobilne gwarantują mu dostęp do globalnej sieci z dowolnego miejsca na świecie i o dowolnym czasie. Jest to zmiana, którą również należy uwzględnić, myśląc o nowoczesnych rozwiązaniach IT dla edukacji. e-Dziennik czy e-Podręcznik to tylko najważniejsze technologie, które odmienią oblicze polskiej edukacji, czyniąc ją bardziej „mobilną”.

Bezpieczeństwo – Dyrektorzy, jako Administratorzy danych osobowych, choć zwykle nie są informatykami, ponoszą odpowiedzialność za ich zgodne z przepisami przetwarzanie i ochronę. Są również zobowiązani reagować na sytuacje kryzysowe, co niejednokrotnie związane jest z komunikowaniem się z mediami, wystąpieniami publicznymi oraz udzielaniem wywiadów, w czym Dyrektorzy także powinni być specjalistami. Bezpieczeństwo to także świadome tworzenie oraz stosowanie reguł i procedur, które organizują i porządkują użytkowanie technologii przez Nauczycieli czy Uczniów. Phishing czy keylogger to terminy, których współczesny Dyrektor szkoły nie może nie znać. Tylko świadomość popularnych zagrożeń oraz stosowanie kodeksu bezpiecznego korzystania z technologii jest w stanie zagwarantować szkole bezpieczeństwo danych czy bezpieczeństwo organizacyjne.

Innowacyjność – wiele szkół i organów prowadzących zadaje sobie pytanie, czy samo wprowadzenie dziennika elektronicznego wystarczy, aby nazywać je innowacyjnymi. Często też uświadamiają sobie one, że to dopiero pierwszy krok do stworzenia nowej, cyfrowej szkoły. To moment, kiedy należy zaplanować ścieżkę rozwoju innowacyjności i wdrażania rozwiązań na miarę XXI wieku. Jest to również czas, w którym warto skorzystać z doświadczenia innych Dyrektorów, gmin i powiatów czy zasięgnąć porad ekspertów.

Organizator:
Librus