Najczęściej zadawane pytania

 1. Jaki jest koszt uczestnictwa w konferencji Dyrektor XXI wieku 2014?
 2. Jakie należy spełniać warunki, aby zostać Uczestnikiem?
 3. Czy w cenie konferencji zapewniony jest nocleg i wyżywienie?
 4. Czy wystawiane są faktury za uczestnictwo?
 5. Kiedy można zapisać się na wybrane seminarium?
 6. Czy wydawane jest zaświadczenie uczestnictwa w konferencji?
 7. Do kiedy należy dokonać wpłaty za udział w konferencji?
 8. Co jeśli na konferencję chce zarejestrować się więcej niż jedna osoba?
 9. W jaki sposób można się zarejestrować na konferencję?
 10. Chcę zarezerwować nocleg w pokoju z konkretną osobą.
 11. Czy mogę zrezygnować z noclegu w czasie konferencji?
 12. W ilu blokach tematycznych (seminariach) można uczestniczyć drugiego dnia konferencji?
 13. Jakie są warunki zgłoszenia rezygnacji z udziału w konferencji?
 14. Chcę zmienić Uczestnika konferencji.
 15. Chcę dokonać zmiany wybranych sesji seminaryjnych.
 16. Zarejestrowałem/am się na konferencję , jednak dostałem/am odmowę. Dlaczego?
 17. Zarejestrowałem/am się na konferencję, jednak nie otrzymałem/am potwierdzenia.

 

1. Jaki jest koszt uczestnictwa w konferencji Dyrektor XXI wieku 2014?

Koszt uczestnictwa w konferencji to 595 zł za osobę.

2. Jakie należy spełniać warunki, aby zostać Uczestnikiem?

Uczestnikiem konferencji może być jedynie Dyrektor lub v-ce Dyrektor szkoły, który w codziennej pracy szkoły korzysta z dziennika elektronicznego dowolnego producenta.

Organizator może wyrazić zgodę na uczestnictwo w konferencji osoby, która nie spełnia powyższego warunku. Osoby zainteresowane tą możliwością powinny przesłać do Organizatora pisemną prośbę o zgodę na udział w konferencji. Wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone najpóźniej do 14 dni przed rozpoczęciem konferencji. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy, bez wskazania przyczyny.

3. Czy w cenie konferencji zapewniony jest nocleg i wyżywienie?

W cenie konferencji zapewnione są:

 • zakwaterowanie w komfortowych pokojach 2- lub 3-osobowych – każdy z łazienką, telefonem, telewizją satelitarną i bezprzewodowym Internetem;
 • udział w panelu wykładów podczas pierwszego dnia konferencji;
 • udział w uroczystym bankiecie wraz z wystąpieniem muzycznej gwiazdy wieczoru;
 • udział w panelu seminariów w pierwszym i drugim dniu spotkania (łącznie 8 zajęć seminaryjnych) – Uczestnik będzie mógł wybrać indywidualną ścieżkę tematyczną;
 • pełne wyżywienie – śniadanie, 2 przerwy kawowe, 2 obiady;
 • uroczystą kolację bufetową z licznymi niespodziankami;
 • możliwość skorzystania z usług Aquaparku (basen, jacuzzi);
 • parking;
 • komplet materiałów konferencyjnych.

4. Czy wystawiane są faktury za uczestnictwo?

W terminie do 7 dni od rejestracji zgłoszenia na konferencję wystawiana jest faktura pro forma. W terminie 7 dni od dokonaniu płatności Organizator wystawi fakturę VAT dla Zamawiającego.

Termin rejestracji uczestnictwa w  konferencji upływa na 10 dni przed jej rozpoczęciem lub w chwili zamknięcia listy Uczestników. O zamknięciu listy Uczestników Organizator powiadomi bez zbędnej zwłoki komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej konferencji.

5. Kiedy można zapisać się na wybrane seminarium?

Zapisy na seminaria zostaną uruchomione w lutym 2014 r. Rejestracji na seminaria mogą dokonać tylko te osoby, które uiściły opłatę za udział w konferencji. Do Uczestników, którzy spełnili ten warunek, na adres mailowy podany w formularzu rejestracyjnym w lutym 2014 r. zostanie wysłana wiadomość, w której znajdzie się dokładny opis sposobu zapisywania się na seminaria.

6. Czy wydawane jest zaświadczenie uczestnictwa w konferencji?

Po konferencji każdy Uczestnik otrzyma pocztą tradycyjną certyfikat uczestnictwa w konferencji.

7. Do kiedy należy dokonać wpłaty za udział w konferencji?

Obowiązującym sposobem płatności jest przedpłata przelewem – 100% wartości zamówienia w terminie do 7 dni od rejestracji zgłoszenia na konferencję na podstawie faktury pro forma.

8. Co jeśli na konferencję chce zarejestrować się więcej niż jedna osoba?

Prawo udziału w konferencji przysługuje przedstawicielom Zamawiającego w liczbie określonej w formularzu rejestracyjnym.

9. W jaki sposób można się zarejestrować na konferencję?

Rejestracji należy dokonać poprzez formularz rejestracyjny na stronie www.2014.nowoczesny-dyrektor.pl w zakładce Formularz rejestracyjny.

10. Chcę zarezerwować nocleg w pokoju z konkretną osobą.

Prosimy o zgłaszanie uwag dotyczących noclegu w Formularzu rejestracyjnym w polu Uwagi dot. noclegu lub bezpośrednio u Organizatora na adres e-mail konferencja@nowoczesny-dyrektor.pl.

11. Czy mogę zrezygnować z noclegu w czasie konferencji?

Organizator dopuszcza taką możliwość. W celu rezygnacji z noclegu prosimy o kontakt bezpośrednio z Organizatorem na adres e-mail konferencja@nowoczesny-dyrektor.pl.

12. W ilu blokach tematycznych (seminariach) można uczestniczyć drugiego dnia konferencji?

Drugiego dnia konferencji można uczestniczyć w 6 różnych seminariach po uprzednim zarejestrowaniu się na nie na stronie konferencji. Rejestracji na seminaria mogą dokonać tylko te osoby, które uiściły opłatę za udział w konferencji. Do Uczestników, którzy spełnili ten warunek, na adres mailowy podany w formularzu rejestracyjnym w lutym 2014 r. zostanie wysłana wiadomość, w której znajdzie się dokładny opis sposobu zapisu na seminaria.

13. Jakie są warunki zgłoszenia rezygnacji z udziału w konferencji?

Rezygnacja przez Zamawiającego z udziału w konferencji może nastąpić wyłącznie poprzez wysłanie  wiadomości e-mail na adres konferencja@nowoczesny-dyrektor.pl z informacją o anulowaniu zgłoszenia. Wiadomość powinna zawierać numer ID zgłoszenia oraz imię i nazwisko Zamawiającego/Uczestników.

Rezygnacja z udziału w konferencji  na 30 dni przed planowanym terminem konferencji nie powoduje żadnych kosztów po stronie Zamawiającego, a wpłacona zaliczka podlega zwrotowi w pełnej wysokości w terminie do 7 dni od daty złożenia oświadczenia o rezygnacji.

W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym Organizator pobierze opłaty manipulacyjne w następujących wysokościach:

 • 50%  ceny za udział w konferencji w przypadku rezygnacji od 30 do 15 dni przed planowanym terminem konferencji,
 • 100%  ceny za udział w konferencji w przypadku rezygnacji w krótszym terminie niż 15 dni przed planowanym terminem konferencji.

14. Chcę zmienić Uczestnika konferencji.

Dopuszcza się zamianę Uczestnika ze strony Zamawiającego, jednakże po uprzednim powiadomieniu organizatorów o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail konferencja@nowoczesny-dyrektor.pl

15. Chcę dokonać zmiany wybranych sesji seminaryjnych.

Dokonywanie zmian w wybranych przez Uczestnika seminariach jest możliwe za pomocą indywidualnych stron przypisanych Uczestnikom. Dane dostępowe do stron zostaną wysłane na podany w formularzu rejestracyjnym adres mailowy po uiszczeniu opłaty za udział w konferencji, ale nie wcześniej niż w lutym 2014 r.

16. Zarejestrowałem/am się na konferencję , jednak dostałem/am odmowę. Dlaczego?

Najprawdopodobniej zapisy na konferencję zostały zamknięte z powodu braku wolnych miejsc. Prosimy o kontakt z Koordynatorem Konferencji konferencja@nowoczesny-dyrektor.pl

17. Zarejestrowałem/am się na konferencję, jednak nie otrzymałem/am potwierdzenia.

Prosimy o sprawdzenie wiadomości w folderze Spam/Wiadomości-śmieci. Jeśli nie będzie w nim wiadomości z potwierdzeniem rejestracji, prosimy o kontakt z Koordynatorem Konferencji konferencja@nowoczesny-dyrektor.pl