Biografie prelegentów

Osoba

Prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary

Prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary w 1974 roku ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej i rozpoczął pracę w Instytucie Automatyki, przemianowanym później na Instytut Informatyki. W roku 1977 obronił rozprawę doktorską z informatyki, w 1981 uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 1989 tytuł naukowy profesora.

W latach 1974 – 1992 pełnił funkcję Wicedyrektora ds. Badań Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej. W latach 1992 – 1996 pełnił funkcję Prorektora ds. Nauki we Francusko-Polskiej Wyższej Szkole Nowych Technik Informatyczno-Komunikacyjnych w Poznaniu. Jako profesor wizytujący wykładał i prowadził badania naukowe na sześciu uniwersytetach zagranicznych: Nancy I i II, Paris-Sud i Paris-Dauphine we Francji oraz na uniwersytetach w Genui i Anconie we Włoszech.

Obecnie jest profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i kierownikiem Katedry Technologii Informacyjnych. Prowadzi badania naukowe finansowane z Programów Ramowych i Operacyjnych Unii Europejskiej, przez rząd polski oraz przemysł polski, francuski i amerykański. W trakcie swojej kariery zawodowej kierował licznymi projektami z zakresu zastosowań informatyki w przemyśle, zakończonych wdrożeniami. Jest współautorem trzech patentów europejskich. Pełnił funkcję konsultanta Ministerstwa Edukacji Narodowej, Łączności, Infrastruktury, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Administracji i Cyfryzacji, Rozwoju Regionalnego, Komitetu Badań Naukowych, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki, komisji sejmowych i senackich.

Czytaj więcej
Osoba

Prof. dr hab. Krzysztof J. Szmidt

Profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Łódzkim, kierownik Zakładu Pedagogiki Twórczości w Katedrze Badań Edukacyjnych UŁ. Zajmuje się badaniem problemów wychowania do twórczości, pomocy w rozwoju i psychoedukacji oraz animacji społeczno-kulturalnej. Od wielu lat prowadzi treningi twórczości i twórczego rozwiązywania problemów dla dzieci i młodzieży, Nauczycieli, Psychoterapeutów, Menedżerów i osób uzależnionych od alkoholu, które ukończyło ponad 6 tysięcy osób.

Autor pierwszego w Polsce podręcznika akademickiego „Pedagogika twórczości” (wydanie I 2007, drugie, poszerzone wydanie: GWP, Sopot 2013). Jest autorem „Elementarza twórczego życia” („Intra”, Warszawa 1994, 1997), współautorem eksperymentalnych pakietów edukacyjnych: „Porządek i Przygoda. Lekcje twórczości” oraz „Żywioły. Lekcje twórczości w nauczaniu zintegrowanym”. Napisał także „Twórczość i pomoc w tworzeniu w perspektywie pedagogiki społecznej” (UŁ, Łódź 2001), „Szkice do pedagogiki twórczości” („Impuls”, Kraków 2001), „Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych” (wydanie I 2008, wydanie drugie poszerzone „Helion”, Gliwice 2013), „ABC kreatywności („Difin”, Warszawa 2010) oraz zredagował książki: „Dydaktyka twórczości: koncepcje, problemy, rozwiązania” („Impuls”, Kraków 2003), „Trening twórczości w szkole wyższej” (AHE, Łódź 2005), „Metody pedagogicznych badań nad twórczością” (AHE, Łódź 2009).

Czytaj więcej
Osoba

Prof. dr hab. Stanisław Dylak

Pedagog, dydaktyk i pedeutolog.
Kierownik Zakładu Pedeutologii na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Autor trzech monografii: Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, Wprowadzenie do konstruowania szkolnych programów nauczania oraz Projektowanie programów szkolnych dla szkół artystycznych. Redaktor i współredaktor siedmiu prac zbiorowych. Poza tym opublikował ponad 100 artykułów w czasopismach naukowych. Jego zainteresowania naukowe związane są mediami, kształceniem nauczycieli, kulturą wizualną, programami nauczania. Kierował zespołem, który opracował pierwszy w Polsce program kształcenia nauczycieli przyrody dla zreformowanej szkoły podstawowej, realizowany obecnie na UAM. Prowadził kilka projektów międzynarodowych w ramach programów PHARE, trzy z nich dotyczyły edukacji przyrodniczej i kształcenia nauczycieli w tym zakresie, jeden projekt dotyczył programów szkolnych, jeden zastosowania technologii informacyjnych w kształceniu uniwersyteckich kadr administracyjnych. Poza działalnością akademicką interesuje się tworzeniem materiałów dydaktycznych. Był inicjatorem oraz współtwórcą ponad dwudziestu filmów o szkołach w Europie, z czego większość dotyczyła szkół alternatywnych. Niektóre z tych filmów były prezentowane w programie I TVP. Dwukrotnie uczył w amerykańskim uniwersytecie UNI – University of Northern Iowa, w Stanie Iowa, USA (studia nad mediami) oraz jako visitng scholar w Uniwersytecie w Lubbock, Texas, USA. W roku 2010 przez jeden semestr przebywał w Appalachian State University w Boone, USA jako visiting scholar. Jest członkiem Rady ds. Informatyzacji Edukacji – organu pomocniczego Ministra Edukacji Narodowej.

Osoba

Danuta Skrzypek

Edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły, zdobywczyni licencji na prowadzenie grantów kuratoryjnych w zakresie: dokumentacji pracy szkoły, bezpieczeństwa Uczniów, planowania procesu dydaktyczno-wychowawczego w świetle nowej podstawy programowej, Nauczyciel biologii i chemii w szkołach różnych typów. Laureatka licznych nagród kuratoryjnych i samorządowych; za szczególne zasługi dla oświaty odznaczona medalem KEN.

Osoba

Dariusz Stachecki

Nauczyciel dyplomowany, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończył studia podyplomowe z informatyki oraz zarządzania oświatą. Wicedyrektor Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu, organizator Ogólnopolskich „Konferencji Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych (KASSK)” w Nowym Tomyślu oraz konferencji „Mobilne Technologie w Edukacji”. Apple Distinguished Educator (ADE) oraz Apple Professional Development Trainer (APD), a także członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
Informatyką w szkole zajmuje się od 1991 roku. Jest animatorem i propagatorem idei wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w pracy szkoły. Zajmuje się problematyką bezpiecznego funkcjonowania szkolnych sieci komputerowych, bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie, bierze aktywny udział w różnych akcjach i kampaniach. Wielokrotnie był prelegentem na krajowych i międzynarodowych konferencjach. Prowadzi szkolenia dla Nauczycieli, Opiekunów pracowni komputerowych. Inicjator wielu działań wdrażających technologię w edukacji, programów komputeryzacji szkół, tworzenia i rozbudowy szkolnych infrastruktur informatycznych, wdrażania i wykorzystania technologii mobilnych w edukacji.
Autor rozwiązań i koncepcji, które przyniosły tytuł Pathfinder School (2010) oraz Mentor School (2011 i 2012) dla Gimnazjum w Nowym Tomyślu jako lidera edukacji informacyjnej w programie Partners in Learning (jedna z 30 najbardziej innowacyjnych szkół na świecie).
Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania odznaczony w 2009 roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a w 2013 Brązowym Krzyżem Zasługi.
Członek Rady ds. Informatyzacji Edukacji –organu pomocniczego MEN.

Osoba

Ewa Sitko

Nauczyciel dyplomowany z 30-letnim stażem zawodowym. Nagrodzona w 2008 roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty. Edukator programu „Nowa Szkoła”– CODN Grupa 1000/2. Metodyk przy WOM w Katowicach i Krakowie. Autor i realizator programów wychowawczych. Koordynator szkolnych działań wychowawczych. Autorka publikacji dotyczących komunikacji interpersonalnej oraz aktywizacji odbiorcy procesu edukacyjnego.

Osoba

Marcin Kempka

Prezes Zarządu Librus, początkowo wykładowca w Centrum Kształcenia Nauczycieli Librus, przed reformą Rzeczoznawca Przedmiotowy ds. Pomocy Dydaktycznych w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Specjalista z dziedziny sieci komputerowych, bezpieczeństwa danych osobowych i projektowania baz danych, pomysłodawca i twórca e-Dziennika Librus. W wolnych chwilach muzyk, kompozytor i aranżer.

Osoba

Tomasz Babicz

Absolwent Politechniki Śląskiej, ukończył studia podyplomowe z Projektowania Systemów Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej. Od 2005 r. związany z firmą Librus, gdzie początkowo zajmował się szkoleniami oraz wdrożeniami systemów skierowanych do oświaty na terenie woj. mazowieckiego. Przeprowadził ponad 200 wdrożeń e-Dziennika. Jest autorem i inicjatorem wielu modułów Zintegrowanego Systemu Edukacyjnego Librus. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Sprzedaży. Prywatnie lubi programować w PHP oraz rozwiązywać zawiłości planów lekcji.

Osoba

Krzysztof Giertler

Trener od lat związany ze szkolnictwem. Zajmuje się doradztwem i wdrożeniami systemów informatycznych w placówkach edukacyjnych. Jeden z najbardziej doświadczonych specjalistów w zakresie dzienników elektronicznych – legitymuje się kilkuset skutecznymi wdrożeniami. Autor publikacji i prelegent wielu branżowych konferencji. W swojej pracy łączy pasję do nowoczesnych technologii z głębokim humanizmem i wierzy, że tylko takie połączenie sprawia, że technologia może być naprawdę pożyteczna i przyjazna. Obecnie Dyrektor Regionalny w firmie Librus.

Osoba

Jakub Rzadkiewicz

Z wykształcenia psycholog-trener. Doświadczenie zawodowe zdobywał, organizując eventy i szkolenia dla największych polskich firm. Od 2010 r. wspomaga edukację w zakresie nowoczesnych rozwiązań IT oraz niwelowania barier komunikacyjnych i technologicznych pomiędzy Nauczycielami a Uczniami. Prelegent na wielu konferencjach i autor publikacji w prasie branżowej. W życiu i w pracy bardzo ceni sobie kontakt z ludźmi, od których może czerpać wiedzę i energię. Prywatnie kibic sportowy i miłośnik nowoczesnych technologii.

Osoba

Krzyszytof Kolanowski

Absolwent Wydziału Matematyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez 17 lat Nauczyciel matematyki i informatyki w liceum ogólnokształcącym w Poznaniu. Związany z firmą Librus od 2007 roku. Obecnie Specjalista ds. Wdrożeń i Szkoleń IT Librus na terenie Wielkopolski. Dobra znajomość środowiska nauczycielskiego oraz wiedza z zakresu technologii informatycznych pozwala mu przeprowadzać skuteczne szkolenia i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań dla szkół. W życiu prywatnym interesuje się historią i fotografią, lubi aktywnie spędzać wolny czas.

Osoba

Piotr Warunek

Absolwent Politechniki Szczecińskiej. Pierwsze kroki trenerskie stawiał jako Nauczyciel przedmiotów zawodowych. Od 2003 r. związany z firmą Librus. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Regionalnego na terenie północno-zachodniej Polski. Specjalista w zakresie innowacyjnych rozwiązań IT w szczególności dzienników elektronicznych i mechanizmów do organizacji pracy szkoły. Przeprowadził ponad 300 wdrożeń e-Dziennika. Inicjator wielu rozwiązań wykorzystanych w systemie Librus. Prywatnie w wolnych chwilach lubi fotografować oraz rozwiązywać problemy placówek związane z układaniem planu lekcji.

Osoba

Robert Grygo

Zajmuje się doradztwem i wdrożeniami systemów informatycznych w placówkach edukacyjnych. Związany z firmą Librus od początku jej istnienia. Uczestniczył w licznych konferencjach informatycznych, prowadząc warsztaty dotyczące innowacyjnych rozwiązań skierowanych do oświaty. Obecnie pełni rolę Dyrektora Regionalnego na terenie północnej Polski.

Osoba

Dorota Gawrońska-Popa

Prezes Zarządu wydawnictwa matematycznego MegaWiedza. Pomysłodawca, współtwórca i założyciel portalu edukacyjnego www.MegaMatma.pl.
Pasjonat nowoczesnych technologii informacyjnych, szczególnie w obszarze edukacji. Propaguje innowacyjne metody nauczania matematyki w oparciu o e-zasoby. Wierzy, że jest możliwe nauczanie i uczenie się bez drukowanych podręczników, w dowolnym miejscu i czasie, również poza murami szkoły!
Matematyk z wykształcenia, informatyk z powołania i przedsiębiorca w praktyce. Współautor książki „Procenty w otaczającym nas świecie”.
W wolnych chwilach uprawia wyczynowo grę w badmintona. Społecznie angażuje się w propagowanie badmintona i aktywnego trybu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Osoba

Marek Jędryka

Jest nauczycielem języka angielskiego i trenerem z 20-letnim stażem. Jako trener pracował dla szeregu instytucji edukacyjnych i dla jednostek biznesowych. Interesuje go rola nowoczesnej technologii jako narzędzia podnoszenia skuteczności nauczania i wzmacniania motywacji Uczniów, a także praktyczne wykorzystanie pomiaru dydaktycznego w podnoszeniu kompetencji językowych Uczniów. Wierzy, że dobrze prowadzona diagnoza wykorzystująca ocenianie kształtujące skutecznie i w sposób wymierny pomaga Uczniom osiągać lepsze wyniki i budować poczucie własnej wartości. Obecnie Marek Jędryka pracuje jako trener wydawnictwa Pearson prowadząc warsztaty szkoleniowe dotyczące m.in. wykorzystania nowoczesnych technologii i narzędzi diagnostycznych w edukacji.

Osoba

Sylwia Ptaszek-Pydyn

Technical Evangelist Microsoft. Od 1996 roku zawodowo związana z informatyką. Od 2007 roku pracuje w firmie Microsoft Polska. Odpowiedzialna jest za współpracę ze środowiskami konkurencyjnymi, influencerami oraz za transfer wiedzy dotyczący nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem Windows Azure. Przed podjęciem pracy w korporacji Microsoft była długoletnim trenerem technologii Microsoft oraz Cisco.

Osoba

Marta Szłapka

Jest handlowcem w firmie ProData w Poznaniu, gdzie specjalizuje się w rozwiązaniach IT dla edukacji. Zajmuje się projektami związanymi z programem Cyfrowa Szkoła – sprzedaż, wdrażanie interaktywnych rozwiązań informatycznych dla szkół.
Prowadzi szkolenia produktowe dla Nauczycieli i Administratorów szkolnych pracowni informatycznych. Koordynuje projekty, zajmuje się obsługą zamówień. Czynnie uczestniczy w konferencjach informatycznych, prowadząc warsztaty na temat innowacyjnych rozwiązań terminalowych.

Osoba

Jakub Orczyk

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, Wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie nowych technologii w edytorstwie. Od 16 lat związany z edukacją w postaci elektronicznej, realizował produkty multimedialne i interaktywne dla wydawnictw PWN, WSIP, Nowa Era, Pearson etc. Pełnił funkcje kierownicze w firmie EMPIK, Wolters Kluwer, Wiedza i Praktyka, był prezesem zarządu firmy Vulcan. Obecnie jest członkiem zarządu firmy vm.pl i kierownikiem projektu Multiedukacja.pl, w którym 600 Uczniów polskich gimnazjów wykorzystuje tablety i podręczniki mobilne w codziennej pracy w szkole.

Osoba

Robert Celuch

Nauczyciel przedmiotów informatycznych i wicedyrektor w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Iłży.
Od 2003 r. realizuje zajęcia w oparciu o platformę Apple Macintosh. Wraz z Uczniami swojej szkoły od 2005 r. realizował pierwszy w kraju oficjalny szkolny podkast.
Prowadził szkolenia dla Administratorów szkolnych pracowni komputerowych w ramach projektów współfinansowanych przez EFS. Instalator i integrator szkolnych pracowni komputerowych.
Apple Certified Trainer w dziedzinie Mac OS X oraz Mac OS X Server. Apple Distinguished Educator. Trener Apple Professional Development.

Osoba

Eugeniusz Licznarowski

Absolwent Politechniki Gdańskiej kierunku Informatyka na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. W Polskim Oddziale firmy Microsoft jest odpowiedzialny za współpracę z Kluczowymi Klientami w obszarze technologii mobilnych w oparciu o platformę Windows.

Osoba

Piotr Koniecki

Opiekun produktu, specjalista ds. systemów interaktywnych Interwrite i produktów Sony w firmie AGRAF Sp. z o.o. Od 2009 roku popularyzuje wprowadzanie nowoczesnych technologii i cyfryzację polskich szkół. Ekspert w dziedzinie wykorzystywania tablic interaktywnych, tabletów oraz pilotów do testów i odpowiedzi w nauczaniu. W AGRAFIE zajmuje się serwisem i pomocą techniczną dla Użytkowników urządzeń interaktywnych, którzy zawsze mogą liczyć na jego wsparcie. Prowadzi wiele szkoleń i prezentacji dla Nauczycieli i Wykładowców.

Osoba

Aleksander Pruziński

Odpowiedzialny za rozwiązania cyfrowe w Oxford University Press Polska. Od 15 lat związany z wydawnictwem. Jeden z współtwórców platformy wspierającej naukę języka angielskiego Oxford English Online. Zwolennik sensownego wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji w połączeniu z tradycyjnymi metodami nauczania. Wie, że nic nie zastąpi dobrego Nauczyciela, ale wiele może mu pomóc. Prywatnie dumny Rodzic i miłośnik muzyki.

Osoba

Grzegorz Fidala

Absolwent Stosunków Międzynarodowych oraz Wydziału Anglistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uczył zarówno w szkołach publicznych, jak i prywatnych w Polsce i za granicą, m.in. w Akademii Nauki, Wyższej Szkole Bankowej (Toruń), New York School (Rzym). Konsultant Metodyczny oraz trener Oxford University Press w województwie kujawsko-pomorskim od 2007 roku. Szczególnie interesują go rozwijanie sprawności mówienia, wykorzystanie gier oraz nowoczesnych technologii w nauczaniu języka angielskiego.

Osoba

Paweł Czerwony

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Holmes Institute w Sydney. Od 2004 roku związany z branżą edukacyjną, pracował m.in. jako konsultant edukacyjny w Vulcan Sp. z o.o., prowadził oddział firmy technologicznej w Sydney, tworzył strategie sprzedażowe i marketingowe dla produktów elektronicznych WSiP Sp. z o.o. Brał udział w projekcie wdrażania podręczników mobilnych w polskich gimnazjach oraz w licznych projektach dotyczących nowych technologii. Doświadczenie zawodowe zdobywał również na rynkach zagranicznych: rosyjskim i australijskim. Obecnie związany z firmą Funmedia, działającą na rynku e-learningu na 26 rynkach świata. Odbył liczne kursy z zakresu interaktywnych technologii komputerowych.

Osoba

Marcin Sęczawa

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego. Dyrektor Sprzedaży firmy MENTOR Systemy Audiowizualne, z którą jest związany od 2007 roku. Zdecydowany zwolennik tezy, iż nowoczesne technologie w szkole nabierają prawdziwej wartości tylko wówczas, gdy są właściwie wykorzystywane. Uważa jednocześnie, że ich wdrożenie nie zwalnia Nauczyciela z bycia liderem i animatorem procesu kształcenia, gdyż współczesny Nauczyciel, wyposażony w szereg innowacyjnych narzędzi, jest niezastąpiony w procesie przekazywania wiedzy.
Mentor jest producentem i dostawcą nowoczesnych, multimedialnych pomocy dydaktycznych.
Pracownie językowe MENTOR i tablice interaktywne myBoard stanowiące trzon dystrybucji Mentora sprawiają, że tradycyjne nauczanie może być atrakcyjne i nowoczesne.

Osoba

Jarosław Świechowicz

Dyrektor sprzedaży oraz rozwoju usług w firmie Greeneris. Związany z branżą informatyczną od ponad 15 lat. Specjalizujące się w rozwiązaniach z zakresu nowoczesnej komunikacji pozwalających na bezpieczną oraz efektywną współpracę pomiędzy różnego typu instytucjami oraz organizacjami edukacyjnymi. Prowadzi projekty związane z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi, które pozwalają rozbudować i usprawnić dotychczasowy proces nauczania w szkołach. W ostatnich latach bardzo mocno skupia się na zagadnieniach dotyczących wykorzystania urządzeń mobilnych oraz mobilnych aplikacji do wspomagania procesu edukacji oraz do realizacji codziennych zadań.

Osoba

Justyna Zawistowska

Specjalista ds. rozwoju produktu. Doradza w wyborze optymalnych rozwiązań z zakresu nowoczesnych technologii wspomagających edukację. Koordynuje projekty związane z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi do wirtualnych zajęć oraz szkoleń prowadzonych za pośrednictwem Internetu. Prowadzi szkolenia oraz prezentacje produktowe dla Nauczycieli i Przedstawicieli instytucji edukacyjnych, demonstrując zalety oraz korzyści wykorzystania proponowanych rozwiązań.

Sylwetki kolejnych prelegentów będą systematycznie dodawane – zachęcamy do śledzenia nowości pojawiających na stronie.