Harmonogram konferencji

Dzień pierwszy – 24.03.2014 r.

08:30 – 10:00 Rejestracja
10:00 – 10:15 Rozpoczęcie konferencji
sala główna
10:15 – 11:15 Prywatność w sieci. Co tłumaczyć Uczniom?
sala główna Prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary
Problem prywatności w świecie cyfrowym jest zasadniczo różny od problemu bezpieczeństwa. Problem prywatności jest słabo rozumiany przez dzisiejsze społeczeństwa, którym wielkie firmy internetowe, powodowane chęcią zysku, wmawiają, że prywatność w sieci nie istnieje. Z naruszania prywatności internautów mogą wynikać dla nich pewne korzyści, ponieważ usługi cyfrowe, które są im świadczone, będą bardziej spersonalizowane. Niestety naruszenie prywatności wiąże się też z poważnymi zagrożeniami, takimi jak dyskryminacja, a nawet ataki kryminalne. Ze względu na brak wiedzy na temat e-prywatności mamy do czynienia z postawami skrajnymi. Niektórzy ludzie boją się korzystać z jakichkolwiek usług cyfrowych, podczas gdy inni naiwnie publikują swoje prywatne dane, nieświadomi zagrożeń. Do tych drugich często należą Uczniowie, który nie uświadamiają sobie, że ich działania w młodości mogą mieć dla nich złe konsekwencje w dorosłym życiu, bo Internet niczego nie zapomina i niczego nie przebacza. Podczas wykładu najpierw zostanie przeanalizowane zagadnienie e-prywatności przez wskazanie trzech poziomów, na których może być ona naruszona: informatyczny, elektroniczny i fizyczny oraz środki ochrony prywatności na tych trzech poziomach. Następnie będą poddane analizie źródła danych prywatnych w Internecie zbierane w sposób jawny lub niejawny. Wskazane zostaną też dwa główne sposoby naruszania e-prywatności: naruszenie ochrony danych i zdradę. W drugiej części wykładu będzie omówione celowe naruszanie e-prywatności jako szczególny model biznesowy i będą wskazane jego konsekwencje. We wnioskach znajdą się wskazówki, w jaki sposób Nauczyciele powinni przekonywać Uczniów do ochrony swojej prywatności.
11:15 – 11:55 e-Dziennik 2.0 – czyli o tym, ile jest dziennika elektronicznego w e-Dzienniku Librus
sala główna Marcin Kempka
W ostatnim czasie obserwujemy wzmożone zainteresowanie technologią dzienników elektronicznych. Nie doczekaliśmy się jednak definicji, czym tak na prawdę dziennik elektroniczny jest i jaką powinien pełnić w szkole funkcję. Jedni postrzegają dziennik elektroniczny wyłącznie jako narzędzie służące do dokumentowania przebiegu nauczania. Inni widzą w nim potencjał pozwalający wykraczać daleko poza dokumentację, dzięki czemu dzienniki elektroniczne mogą przyczyniać się do efektywnej informatyzacji procesów edukacyjnych i poprawy jakości nauczania. To prowadzi do pytania parafrazującego znany cytat z komedii Stanisława Barei: ile jest dziennika elektronicznego w e-Dzienniku Librus? Czy e-Dziennik jest tak na prawdę systemem dziennika elektronicznego, czy może wyewoluował w coś znacznie obszerniejszego?W czasie wykładu pokażemy Państwu, czym w filozofii naszej firmy jest e-Dziennik i w jakim kierunku pragniemy go rozwijać w niedalekiej przyszłości. Wykażemy również, że narzędzie to zaczyna mieć coraz mniej wspólnego ze stereotypowym dziennikiem elektronicznym i pozwala na działania znacznie bardziej złożone niż tylko zastępowanie podstawowych funkcji dziennika papierowego. Przedstawimy również nieodległą wizję przyszłości, w której „zwykłe” dzienniki elektroniczne stają się przestarzałą i zapóźnioną „innowacją”, ustępującą miejsca e-dziennikom 2.0, które po swoich poprzednikach dziedziczą w zasadzie tylko nazwę. Porozmawiamy o nowych trendach, naszych planach na nadchodzący rok szkolny oraz o tym, co dla oświaty najważniejsze – o jakości edukacji, która nie powinna podlegać kompromisom, tak często dyktowanym przez kierujące się innymi priorytetami instytucje publiczne.
11:55 – 12:25 Przerwa kawowa
12:25 – 13:15 Szkoła twórcza, czyli jaka? Rozważania o warunkach rozwijania kreatywności Uczniów i Nauczycieli
sala główna Prof. dr hab. Krzysztof J. Szmidt
Tematem wystąpienia są kontrowersje wokół „szkoły twórczej” i kreatywności Uczniów oraz Nauczyciela. Kategorie te obarczone są licznymi mitami, nieporozumieniami (np. „Tylko twórczy Nauczyciel może rozwijać twórczość Uczniów”) oraz potocznymi, nieuzasadnionymi sądami królującymi w pokojach nauczycielskich. Zostaną zdekonspirowane niektóre z tych mitów, scharakteryzowane cechy empiryczne szkoły wspierającej rzeczywiście kreatywność Nauczycieli i Uczniów, zilustrowane przykładami wybranych placówek szkolnych. Sednem wystąpienia jest przedstawienie autorskiego Indeksu Szkoły Wspierającej Twórczość Uczniów, mogącego być pożyteczną wskazówką do organizowania „szkół twórczych”. Indeks ten oczyszcza temat kreatywności w szkole z wielu ulubionych przez Nauczycieli i Dyrektorów szkół przekonań rodem z pop-psychologicznych poradników, które „nijak się mają” do wyników badań współczesnej kreatologii.
13:15 – 13:45 Mobilne środowisko kształcenia i zarządzania szkołą
sala główna Dariusz Stachecki
Podczas prezentacji zostaną omówione zagadnienia związane z przygotowaniem i wdrożeniem spójnego środowiska edukacyjnego (tzw. cyfrowy edusystem). Przedstawiony zostanie również opis oraz wnioski z unikalnego w skali kraju autorskiego programu „Edukacja z iPadem”, który był realizowany w Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu od 2011 roku. Słuchacze dowiedzą się, w jaki sposób technologie mobilne w szkole wpłynęły na organizację i realizację procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz zarządzanie szkołą.
13:45 – 14:45 Szkoła… na planie trójkąta
sala główna Prof. dr hab. Stanisław Dylak
Nieobserwowane dotąd zaangażowanie młodzieży w przestrzeni cyfrowej i wirtualnej całkowicie zmienia jej patrzenie na szkołę. Obecna szkoła to dla nich dom bez okien, ale z wąską tubą peryskopu dla patrzenia w bardzo odległą przyszłość. Nie wszyscy Uczniowie potrafią zrozumieć sens tego, co z trudem można w tym peryskopie zobaczyć.
Czy „dzisiejsza” szkoła jest wystarczająco „dzisiejsza”? Czy „dzisiejszość” to funkcja używania nowych technologii czy metod edukacyjnych? Czego uczy się mózg i czego to nas powinno nauczyć? Dlaczego szkołę należy „odmiejscowić”?
Trzy omawiane podczas wykładu cechy szkoły nawiązują do wiedzy o mózgu i jego działaniu. W szczególności zwrócimy uwagę na przedmiotowe traktowanie mózgu w procesie uczenia się, gdyż to, czego się mózg nauczy podczas własnego uczenia się jest bardzo ważne przy dalszej nauce. Łuria podpowiadał nam, że mózg jest okrutny wobec samego siebie – stosuje zasadę „użyj albo wyrzuć” – dla edukacji znaczy to wczesną interwencję, wczesne inspiracje oraz wieloraką aktywność w osobistym uczeniu się w grupie społecznej.
Wykład będzie opowiadał o błędach popełnianych w procesie edukacji szkolnej oraz o tym, w jaki sposób szkoła powinna zmieniać swoje metody, aby dopasowywać się do otaczającego ją świata i realizować cel, którym powinno być właściwe przygotowanie młodych ludzi do dalszego życia w „dzisiejszym” świecie. Choć wykład nie może dać odpowiedzi na wszystkie stawiane pytania, to dzięki pokazanym zagadnieniom, a także przykładom szkół stosującym nowatorskie, ale sprawdzone metody ma dać Państwu inspirację i motywację do zmian potrzebnych w każdej szkole.
14:45 – 16:15 Przerwa obiadowa
16:15 – 17:05 I sesja seminaryjna
17:15 – 18:05 II sesja seminaryjna
18:05 – 20:00 Czas wolny
20:00 – 21:30 Kolacja
21:30 – 22:45 Koncert Mieczysława Szcześniaka z zespołem
od 22:45 Wieczór integracyjny

Dzień drugi – 25.03.2014 r.

07:00 – 08:30 Śniadanie
08:45 – 09:35 III sesja seminaryjna
09:45 – 10:35 IV sesja seminaryjna
10:45 – 11:35 V sesja seminaryjna
11:35 – 12:00 Przerwa kawowa
12:00 – 12:50 VI sesja seminaryjna
13:00 – 13:50 VII sesja seminaryjna
14:00 – 14:50 VIII sesja seminaryjna
15:00 – 16:00 Obiad
16:00 – 16:50 IX sesja seminaryjna
16:50 Zakończenie konferencji